ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ

40 ГОДИНИ

ХОР НА ПЛОВДИВСКИТЕ МОМЧЕТА

"СТЕФКА БЛАГОЕВА"

 

28 април, 2016 година

19.00 часа

Концертна Зала, пл. "Централен" 1